Mida on vaja digitaalallkirja andmiseks?

Digitaalallkirja andmiseks on vaja, et  teil oleks internetiühendusega arvuti , isiklik ID-kaart,  arvutiga ühendatud kiipkaardi (ID-kaardi) lugemisseade ning arvutile tehtud vajalikud seadistused. Samuti on vaja teada, kuidas käib digitaalallkirja andmise protseduur ning alati tuleb jälgida, et teile koos ID-kaardiga antud salasõnad jääksid ainult teie teada ega satuks teiste inimeste silma alla.

Digitaalallkirja andmiseks on vaja järgmist varustust:
ID-kaart (elektrooniline isikutunnistus)
ID-kaart on pangakaardi suurune plastikkaart, millele on muu hulgas kantud teie isiku tuvastamiseks vajalikud andmed, nii kaardi pinnale silmaga vaatamiseks kui ka kaardil olevasse metallist elektronkiipi, masina abil lugemiseks.
Juhul, kui teil ID-kaart puudub, siis võite selleks esitada Kodakondsus- ja Migratsiooniametile vastava taotluse Interneti aadressil http://www.pass.ee/26.html väljapandud ankeedil.

ID-kaardi näidis
ID-kaart sisaldab järgmisi andmeid:
  • teie isikuandmed (nimi, sugu, kodakondsus, sünniaeg, isikukood)
  • ID-kaardi number ja kehtivusaeg
  • Sertifikaadid (autentimissertifikaat, signeerimissertifikaat) ja nendega seotud tehniline info
Sertifikaadid on digitaalsed dokumendid teie ID-kaardi elektronkiibis, mis on välja antud AS Sertifitseerimiskeskuse poolt ja mis seovad teie isikuandmeid unikaalsete tehniliste andmetega AS Sertifitseerimiskeskuse ID-kaardiomanike registris.
Sertifikaadid on vajalikud teie isiku kindlakstegemiseks digitaalallkirja andmisel või
ainult teile mõeldud teenuseid pakkuvate Interneti lehekülgedele külastamiseks.

Kasulik on meeles pidada, et kui ID-kaardi kehtivusaeg on 10 aastat, siis sellel olevate sertifikaatide kehtivusaeg on 3 aastat. Seega tuleb peale 3 aasta möödumist AS Sertifitseerimiskeskusest taotleda uusi sertifikaate. Seda saate vajadusel teha spetsiaalsel veebilehel http://www.sk.ee/id-kontroll/ .

Kiipkaardi lugeja
Kiipkaardilugeja on vajalik teie andmete edastamiseks ID-kaardilt arvutisse.
Eraldiolev kaardilugeja
Arvutiklaviatuuris paiknev kaardilugeja
Kiipkaardilugeja
Klaviatuuriga integreeritud kaardilugeja


Internetiühendusega arvuti
Digitaalallkirja kasutamiseks peab teie arvutis olema veebilehtede lugemiseks vajalik tarkvara  (näiteks Internet Explorer, Netscape, Mozilla) ja Internetti ühendamise võimalus. Internetiühenduse tüüp (sissehelistamine, püsiühendus, ADSL) ei ole oluline, kuid sissehelistamisteenust kasutades arvestage, et arvuti peab olema Internetiühenduses kogu digitaalallkirjastamise protseduuri jooksul.

Tarkvara
Täna saab digitaalallkirja anda kahel moel:
  1. Internetis, digitaalallkirja andmist võimaldaval veebilehel teie poolt sinna tõstetud failile.
  2. Teie oma arvutis, kasutades selleks mõeldud tarkvara DigiDoc Client.

Digitaalallkirja andmisel Internetis
Täna leidub juba mitmeid Internetilehekülgi (näiteks DigiDoc portaal, Kodanikuportaal), kus on võimalik anda digitaalallkira, tõstes dokumendi, mida soovite allkirjastada, veebilehel asuvasse digitaalallkirja andmise keskkonda. Selleks piisab, kui teie arvutis on olemas veebilehitseja ning te olete oma arvuti häälestanud ID-kaarti lugema ja sellel olevaid sertifikaate kasutama.

Arvuti häälestamisest võite lugeda lähemalt
peatükist Arvuti häälestamine.


Lauaarvutis allkirjade andmiseks vajalik tarkvara
Digitaalallkirja andmiseks teie arvutis asuvale failile peavad olema teie arvutisse paigaldatud  järgmised tasuta jagatavad programmid:
  • DigiDoc Client
  • ID-kaardi utiliit
  • veebilehitseja
Vajalike tarkvarade paigaldamisest ja arvuti häälestamisest saate täpsemalt lugeda peatükist  Arvuti häälestamine.


Kehtivuskinnituse juurdepääsutõend
Digitaalallkirja andmise protseduuril fikseeritakse allkirja andmise aeg AS Sertifitseerimiskeskuse arvutiserveris, mida võib nimetada allkirjale ajatempli panekuks. Ajatempli andmine on omaette teenus ja selle teenuse kasutamiseks on vaja endale AS Sertifitseerimiskeskusest tellida kehtivuskinnituse juurdepääsutõend
Sellest, kuidas juurdepääsutõendit tellida, võite samuti lugeda peatükist
Arvuti häälestamine.


Teadmised ja teadlikkus
Mistahes tegevuse juures on vajalik teatav hulk üldteadmisi, et toiming õnnestuks. Digitaalallkirja andmise juures tulevad kasuks üldised arvutikasutusoskused. Ka üldine arusaamine digitaalallkirja olemusest on vajalik. Samuti tuleb mõista, et juriidiliselt on digitaalallkiri samaväärne käega kirjutatud allkirjaga. Seepärast ei tohi keegi teine teie eest digitaalallkirja anda ega teada teile ID-kaardiga koos antud salasõnu, mis digitaalallkirja andmist võimaldavad.
ID-kaardi keskus on koostanud loetelu olulisemast informatsioonist, mida peab teadma ja arvestama ID-kaardi kasutamisel: http://www.id.ee/pages.php/03020503,155
.

Kuidas seadistada arvutit digitaalallkirja andmiseks?
Loe järgmisena teemat: Arvuti häälestamine


© Katri Tammsaar, Artemark UÜ 2004
Uuendatud 2. veebruaril 2005