Austatud lugeja,

Arvuti abil saab nii mõnigi kirjatöö tehtud mugavamalt ja kiiremini, kui paberit-pliiatsit kasutades. Kui Teil tuleb saata riigiasutusse, koostööpartnerile või kellegile teisele ametlike ja õigusjõuga dokumente, siis võite seda teha kiirelt ja toolilt tõusmata, kasutades digitaalallkirja ja Internetti.

Kui Te pole veel digitaalallkirja andmisega kokku puutunud või soovite oma arvutit digitaalallkirja kasutamiseks töökorda seada, siis leiate vajalikud teadmised siinsest õpikust, mis tutvustab järgmiseid teemasid:

  • Mis on digitaalallkiri ja mida on sellega võimalik teha?
  • Mida on vaja digitaalallkirja andmiseks?
  • Kuidas seadistada arvutit digitaalallkirja andmiseks?
  • Kuidas antakse digitaalallkirja?
Lugege seda õpikut Teile sobivas tempos. Teemade vahel liikumiseks on kaks võimalust - võite lugeda kõiki teemasid järjekorras, klõpsates hiirega iga lehekülje lõpust järgmisesse peatükki viival viitel, või valida hiirega õpiku pealkirja all olevatest teemadest Teile kõige huvipakkuvam.

Õpiku korduvaks kasutamiseks ja kiiremaks leidmiseks võite salvestada õpiku Internetiaadressi oma arvutisse lemmiklehekülgede hulka.

  Alusta õpiku lugemist teemast: Digitaalallkirja mõiste

© Katri Tammsaar, Artemark UÜ 2004

Uuendatud 1. veebruaril 2005