Kuidas seadistada arvutit digitaalallkirja andmiseks?

Et kasutada ID-kaarti digitaalallkirjade andmiseks ja teie isiku tuvastamiseks Internetis, on vaja arvuti selleks töökorda seada. Tõenäoline on, et teie arvutisse tuleb paigaldada mõned uued tarkvaraprogrammid ning seadistada arvuti lugema teie ID-kaarti. Samuti on teil tarvis ühendada arvuti külge ID-kaardi lugemiseks sobiv kiipkaardilugeja.

Arvuti seadistamine samm-sammult:


Kaardilugeja paigaldamine
Kiipkaardilugeja paigaldamiseks ühendage see esmalt arvutiga. Moodsamate mudelite puhul piisab kaardilugeja ühendamisest arvuti külge. Vanemate mudelite puhul võib ette tulla, et peate enne kaardilugeja käimaminekuks paigaldama arvutisse kaardilugejaga kaasasaadud tarkvara.

Järgmise sammuna asetage ID-kaart kaardilugejasse, sest kaardiandmed peavad olema arvutile kättesaadavad teie arvuti töökorda seadistamise ja tehniliste parameetrite määramise protsessis.
Asetage ID-kaart kaardilugejasse, metallkiibiga ots eespool. Teie näopildiga ots jääb lugejast väljapoole.

ID-kaart kaardilugejas
 

Arvuti seadistamine ja tarkvarade paigaldamine

Windows ja Internet Explorer 5 või uuem versioon
Kui teie arvuti töötab operatsioonisüsteemiga Windows ja teie arvutis on veebilehitsemisprogramm Internet Explorer 5 või uuem versioon, siis lihtsaim viis arvuti seadistamiseks on külastada Internetis Vaata Maailma SA poolt selleks loodud arvuti automaatse seadistamise lehekülge aadressil http://www.id.ee/installer/, mis näeb välja järgmiselt:

www.id.ee/installer/ ekraanivaade


Windows ja Mozilla (samuti Netscape, Firebird/Firefox)
Windows operatsioonisüsteemi ja vabavaraliste veebilehitsejate puhul leiate arvuti häälestamiseks informatsiooni lehelt
http://www.id.ee/pages.php/03020801,480

Linux ja Mozilla (samuti Netscape, Firebird/Firefox)

Kui teie arvuti kasutab Linux operatsioonisüsteemi ja veebilehitsejat Mozilla, siis kahjuks ei ole neile veel automaatse seadistamise vahendit loodud, kuid arvuti häälestamiseks vajalikku informatsiooni ja tarkvarakomponente leiate järgmistelt veebilehtedelt:

http://www.id.ee/pages.php/03020801,625 (ID-kaardi infokeskus)
http://www.konsultant.ee/mod.php?mod=userpage&menu=110100&page_id=16 (Konsultant.ee)
http://martin.paljak.pri.ee/esteid/
(Martin Paljaku ID-kaardi leht)Windows-süsteemi arvuti automaatne seadistamine
Arvuti automaatseks seadistamiseks looge Internetiühendus ning avage seadistuslehekülg uues aknas, klikates lingil http://www.id.ee/installer/. Valige arvuti häälestamiseks teile sobiv juhendamiskeel ja seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, kuni automaatne häälestusprogramm on teie arvutisse paigaldanud digitaalallkirjade andmiseks vajaliku tarkvara.  Selle protsessi käigus tuleb teil arvuti taaskäivitada ja minna uuesti veebilehele http://www.id.ee/installer/ ning veelkord käivitada automaatne arvuti seadistamine, mille järel viiakse seadistamine lõpule.
Seejärel tulge uuesti tagasi siia õpiku lehele, et teha läbi ka ülejäänud sammud.


Andmete lugemine kaardilt tarkvara "ID-kaardi utiliit" abil
Peale automaatset seadistamist käivitage äsja teie arvutisse paigaldatud tarkvara ID-kaardi utiliit, mille leiate, kui klõpsate nupul Start ja liigute menüüle Programmid (Programs) või Kõik programmid (All Programs), seejärel menüüvalikule ID-kaart, ning siis ilmuvas menüüs klikake real ID-Kaardi utiliit.

ID-kaardi utiliit kuvab teie ID-kaardil olevad andmed ekraanile, mis ühtlasi kinnitab, et kaardilugeja paigaldamine on õnnestunud.


Sertifikaatide registreerimine
Kui kavatsete digitaalallkirja anda failile teie laua- või sülearvutis DigiDoc Client programmi abil, siis, tuleb teil oma ID-kaardil asuvad sertifikaadid (autentimissertifikaat ja signeerimissertifikaat) registreerida programmiga ID-kaardi utiliit, kus leiate menüüs valiku Sertifikaadid ja selle alamvaliku Registreeri, millel hiirega klõpsates, salvestatakse teie sertifikaadid arvutisse, Windowsi süsteemsesse sertifikaadihoidlasse.
Samuti võite valida menüü
Abi , alammenüüst AIP funktsioon, valiku Sees, mille peale sertifikaatide registreerimine toimub edaspidi automaatselt.

Sertifikaatide registreerimineKehtivuskinnituse juurdepääsutõendi hankimine
Et digitaalallkiri omaks juriidilist jõudu, tuleb sellele võtta nö. ajatempel. Ajatempli andmine on omaette teenus, mille kasutamiseks on vaja
AS Sertifitseerimiskeskuse E-Teenindusest lasta endale vormistada kehtivuskinnituse juurdepääsutõend.

Kehtivuskinnituse juurdepääsutõend on digitaalne dokument, mida hoitakse AS Sertifitseerimiskeskuse registris.

Tõendi tellimiseks
külastage AS Sertifitseerimiskeskuse E-teenindust
aadressil http://www.sk.ee/pages.php/020205:

AS Sertifitseerimiskeskuse E-teenindusE-teenindusse sisenemiseks saate kasutada oma ID-kaarti isikutunnistusena. Klikake lingil Logi ID-kaardiga sisse. Seejärel ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka järgmine aknake:

pin-koodi sisestamise aken

Nüüd oodatakse teilt, et sisestaksite oma ID-kaardiga kaasa saadud salasõna - PIN-kood isikutuvastuseks (PIN 1). Kui kood on õigesti sisestatud, siis võite tellida omale sobiva juurdepääsutõendi, klikates lingil Esita tellimus. Esmakordsel kasutamisel tellige endale Tavakliendi juurdepääs.

Peale tellimise õnnestumist leiate oma juurdepääsutõendi kohta informatsiooni samalt lehelt, milliselt tellimuse esitasite, kuid menüü Minu tellimused alt.

NB! Meeles tuleb pidada, et kehtivuskinnituse juurdepääsutõend kehtib 6 kuud, mille möödumisel tuleb teil AS Sertifitseerimiskeskuse E-Teeninduses uus juurdepääsutõend vormistada.

DigiDoc portaali kasutades ei ole teil kehtivuskinnituse sertifikaati oma arvutisse paigutada vaja ning te võite alljärgneva teksti vahele jätta ning lugeda edasi järgmist peatükki
Digitaalallkirja andmine.

Kui kavatsete anda digitaalallkirju oma arvutis DigiDoc Client tarkvara abil, siis tuleb teil salvestada  kehtivuskinnituse juurdepääsutõendi koopia oma arvutisse. 


Juurdepääsutõendi paigaldamine arvutisse
Salvestage E-teeninduses teile väljastatud ja menüü Minu tellimused alt kättesaadav juurdepääsutõend (P12D-tüüpi fail) oma arvutisse, klõpsates kehtival juurdepääsutõendil ja seejärel tõendi andmete juurde paigutatud lausel Laadi juurdepääsutõend alla.
Seepeale avanevas aknas vajutage nupule Save. Ühtlasi peate endale arvuti seadistamise lõpetamiseks meelde jätma
tõendi andmete juures äratoodud juurdepääsutõendi parooli.
Nüüd võite E-teenindusest väljuda
(klikates menüül Esita tellimus ja seejärel lausel Logi välja) ning veebilehitseja akna sulgeda.

Järgmisena avage teine uus programm teie arvutis - DigiDoc Client
(
klõpsates nupul Start, liikudes menüüle Programmid (Programs) või Kõik programmid (All Programs), seejärel avanevas menüüs reale DigiDoc, ning veelkord ilmuvas menüüs klikake real DigiDoc Client).

Peale DigiDoc Clienti akna ilmumist ekraanile klõpsake menüül Muuda ja seejärel valige Seaded. Avanevas aknas klõpsake kaardil Kehtivuskinnitus.
kehtivuskinnituse juurdepääsutõendi lisamine

Akna alumises osas asuvas alas Kehtivuskinnituse serveri juurdepääsutõend kirjutage kastikesse Parool: E-Teeninduse lehelt meelde jäetud parool. Parooli kohal näete viidet teie arvutisse salvestunud juurdepääsutõendile. Kui see rida on tühi, siis otsige oma arvutist üles P12D tüüpi fail, mille äsja E-Teenindusest alla laadisite, klõpsates kataloogide avamise nupul rea lõpus.

Peale nuppu OK vajutamist on teie arvuti seadstatud ja võite asuda digitaalallkirju andma.

Kuidas faili digitaalselt allkirjastada?
Loe teemat: Digitaalallkirja andmine


© Katri Tammsaar, Artemark UÜ 2004
Uuendatud 2. veebruaril 2005