Digitaalallkiri - mis ja milleks?

Oleme senini harjunud, et allkiri on inimese oma käega paberile kirjutatud nimi, mis on võimalikult unikaalne ja mida teistel on raske järgi teha.

Ka digitaalallkiri sisaldab inimese nime, kuid see ei ole nime unikaalne kirjutus- või joonistusviis paberil, vaid digitaalallkiri on digitaalallkirja seaduse järgi

… tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil
moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab,
märkimaks oma seost dokumendiga.
(Digitaalallkirja seadus § 2)

Ehk teisiti öeldes, digitaalallkiri on digitaalne andmehulk, mille allkirja andja lisab sellele digitaalsele informatsioonile (mingis failis, tekstina, andmehulgana, pildina, vms), mida ta tahab allkirjaga kinnitada.

Digitaalallkiri seob endasse allkirja andnud inimese isikuandmed, allkirja andmise ajahetke ja tehnilised andmed, mida on vaja allkirja õigsuse kontrollimiseks tagantjärele.

Digitaalallkiri on võltsimiskindel ja selles sisalduvaid andmeid ning ka allkirjaga kinnitatud andmeid ei ole võimalik peale allkirja andmist muuta.

Seega, digitaalallkiri võimaldab:
  • teha kindlaks isikut, kes on allkirja andnud;
  • kaitsta allkirjastatud informatsiooni muutmise eest;
  • teada saada allkirja andmise ajahetke.
Mida on vaja selleks, et anda digitaalallkirja?
Loe järgmisena teemat: Vajalikud vahendid


© Katri Tammsaar, Artemark UÜ 2004
Uuendatud 1. novembril 2004