Kuidas antakse digitaalallkirja?

Nagu juba öeldud, on digitaalallkirja võimalik anda kahel moel:
  1. otse Internetis selleks loodud veebilehtedel (näiteks DigiDoc portaal, Kodanikuportaal),
  2. teie arvutis Digidoc Client tarkvara abil.

Allkirja andmine Internetis
Täna on juba õige mitmeid veebilehekülgi, kus võite anda oma dokumendile (failile) digitaalallkirja.  Sellistele lehekülgedele on digitaalallkirja andmise võimalus sisse ehitatud.
Üldised reeglid on kõikjal samad. Siin õpikus tutvustame lähemalt 
DigiDoc portaalis aadressil http://digidoc.sk.ee digitaalallkirja andmise võimalusi.

Digitaalallkirja andmine DigiDoc portaalis
Minge portaali avalehele, klõpsates lingil http://digidoc.sk.ee . DigiDoc portaal avatakse teile uues aknas, kus klõpsake nupul ID-kaart.

DigiDoc-portaali ekraanivaade


Portaali sisenemiseks tuleb teil kasutada oma ID-kaarti isikutunnistusena. Teilt oodatakse, et sisestaksite teie isiku kindlakstegemiseks oma ID-kaardiga kaasa saadud salasõna - PIN-kood isikutuvastuseks (PIN 1):
pin-koodi sisestamise aken

Peale portaali sisenemist võite näha loetelu failidest, mis teile on saadetud allkirjastamiseks. (Juhul, kui teie pole faile allkirjastamiseks saadetud, siis on kollane kastike tühi ja te võite sinna ise faile lisama asuda.)

failid DigiDoc-portaalis

Failide nimedel klõpsates avaneb teile täiendav informatsioon failide ja neile juba varem antud allkirjade kohta (kollases aknas). Samuti saate tutvuda faili sisuga, ise allkirja anda ja sama faili teistele inimestele DigiDoc-portaalis allkirjastamiseks saata.


Uue faili lisamine DigiDoc portaali
Uue faili lisamiseks klõpsake lausel Lisa dokument (punases aknas), mispeale paremal pool avanevas aknas saate valida oma arvutist allkirjastamisele mineva faili, ning ühtlasi sisestada  faili kohta käivat lisainformatsiooni, mis võiks olla näiteks mõeldud teisele allkirjastajale faili sisu paremaks mõistmiseks. Seejärel vajutage nuppu Salvesta, mille järel saadetakse koopia teie poolt valitud failist DigiDoc portaali.

faili lisamine

Peale faili lisamist kuvatakse teile veelkord allkirja ootavate dokumentide loetelu ning kui klõpsate faili nimel, siis pakutakse teile võimalust fail allkirjastada.
Klõpsates nupul Allkirjasta, võib teile avaneda veel üks eraldi aknake, kuhu võite soovi korral märkida täiendavat teavet allkirjastamise kohta.


Edasi avaneb teie arvuti ekraani ülemises vasakus nurgas aken, milles palutakse sisestada salasõna PIN 2, ehk PIN-kood digitaalallkirjastamiseks.
PIN 2

Kui allkirja andmine õnnestub, siis kuvatakse ekraanile teile juba tuttav kollane aken, kus näete teie poolt allkirjastatud ja pisikese punase või rohelise märgikesega tähistatud faili (ja teisi, varem lisatud faile). allkirja tähistav kujutis

Failist, mille allkirjastasite, moodustub automaatselt uus fail, mida nimetatakse konteinerfailiks, ning mida võib pida kirjaümbriku laadseks failiks.

Nüüd võite digitaalallkirjaga faili (.ddoc tüüpi konteinerfail, mis sisaldab allkirjastatud faili) salvestada tagasi oma arvutisse või saata edasi kellelegi teisele allkirjastamiseks.

Juhul, kui soovite saata enda allkirjaga faili kellelegi teisele allkirjastamiseks, siis on teil vaja selle inimese isikukoodi, mille saate teada veebiaadressilt
ldap://ldap.sk.ee, juhul, kui sellel inimesel on olemas ID-kaart. Kui tal ID-kaarti ei ole, siis tema isikukoodi äratoodud aadressilt ei leia ja ta teie dokumendile digitaalallkirja anda ei saa.

NB! Kui olete lõpetanud töö DigiDoc portaalis, siis klõpsake portaalist väljumiseks lingil
Logi välja ja sulgege veebilehitseja aken.

Kui tahate hiljem digitaalallkirjaga faili sisuga tutvuda, siis tõstke see fail uuesti DigiDoc portaali või Kodanikuportaali ning otsige menüüst üles faili sisu vaatamise võimalus.
Samuti võite digitaalallkirjaga faili avada DigiDoc Client tarkvaraprogrammi abil.


Allkirja andmine DigiDoc Client tarkvara abil

Avage oma arvutis DigiDoc Client (klõpsates nupul start, liikudes menüüle Programmid (Programs) või Kõik programmid (All Programs), seejärel DigiDoc, ning veelkord ilmuvas menüüs DigiDoc Client.

Avanev aken koosneb kahest osast. Esialgu on mõlemad aknad tühjad, kuid edaspidi kuvatakse ülemises osas failid, mida soovite allkirjastada ja alumises osas digitaalallkirjade andmed.

Faili lisamine allkirjastamiseks

Nii failid, mida soovite allkirjastada, kui ka allkirjad ja nendega kaasas olev info paigutatakse allkirja andmisel nö. konteinerfaili (ümbrikusse), nii et tekib uus fail, mis sisaldab allkirjastatud faile.

Kuna programmi käivitamisel avatakse  teile kohe uus ja veel tühi konteiner-fail, siis alustage sinna failide lisamist, klõpsates nupul Lisa fail.
 

Valitud failide nimed ja muud andmed ilmuvad programmi ülemisse aknasse ning menüüsse ilmub uus nupp Allkirjasta.
faili lisamine konteinerisse

Klõpsates nupul Allkirjasta, avaneb teile eraldi aknake, kuhu võite soovi korral märkida täiendavat teavet allkirjastamise kohta ning klõpsates seejärel nupul Edasi> , avaneb teile aken, milles palutakse sisestada digitaalallkirjastamiseks vajalik salasõna - PIN 2. PIN 2

Seejärel ilmuvad programmi alumisse aknasse digitaalallkirja andmed:
(allkirja andja nimi, isikukood, allkirjastamissertifikaadi kehtivus allkirja andmise hetkel ja
allkirjale kehtivuskinnituse saamise aeg).

digitaalallkiri

NB! Pöörake kindlasti tähelepanu asjaolule, et juriidilise õigusjõuga allkirja andmise aega saab arvestada AS Sertifitseerimiskeskusest antud ajatempli järgi, mida näete veerus Aeg ning samuti digitaalallkirja kohta käiva muu info hulgas, kui klõpsate nupul Vaata allkirja ja seejärel avanevas uues aknas, kaardikesel Kehtivuskinnitus, real  Kehtivuskinnituse aeg.

Ärge laske end eksitada kaardikesel Allkiri äratoodud
ajast real Allkirjastamise aeg, mis tekib teie arvuti kella ja kalendri alusel, kuid mis ei pruugi olla täpsed, ning mille seisu ei saa tagantjärgi kinnitada, nii nagu seda saab teha kehtivuskinnituse andmise ajaga, mistõttu teie arvuti kellaaeg ei ole juriidiliselt kõlblik allkirja andmise aja üle otsustamiseks.

Peale allkirja andmist salvestage allkirjastatud faile sisaldav konteinerfail, klikates nupul Salvesta või valides menüüst Konteiner tegevus Salvesta.  Teie arvutisse tekib seejärel .ddoc-laiendiga konteinerfail, mida võite saata edasi e-kirjaga, paigutada DigiDoc-portaali või kasutada muul teile sobival viisil.
faili ikoon
 
Head digitaalallkirjade andmist!

Täiendav info
http://www.id.ee/ ID-kaardi ja digitaalallkirja kasutamine
Tagasi algusesse: Sissejuhatus


© Katri Tammsaar, Artemark UÜ 2004
Uuendatud 1. veebruaril 2005